Hledám předky

Každý z nás je jedinečný a má zde na Zemi nějaké poslání.

Mým posláním je umožnit mým klientům spojení, pochopení a uzdravení napříč generacemi až k nim samotným a zachovat cenný odkaz v podobě rodokmenu či knihy rodu pro generace budoucí.

Kniha rodu

Vaše životní cesta nezačala Vámi. Formovala se už dávno předtím. Jsme tu díky našim předkům. Jejich dobrá i špatná rozhodnutí, jejich výchova, zdravé či špatné uvažování, jejich životní zkušenosti, postoje a přesvědčení, to vše ovlivnilo a utvářelo to, kým jsme.

Během mé více než 30 leté praxe se sestavováním rodokmenů jsem měla možnost poznat mnoho životních příběhů. Po našich předcích jsme nezdědili pouze DNA, ale také určité vzorce chování a emoční zátěže, které nás ovlivňují. Hledala jsem tedy způsoby, jak tyto rodové zátěže rozpoznat,  překonat a nepředávat je dál. Nejvíce mne zaujala Kineziologie One Brain a Emoční kód. Obě tyto terapeutické metody jsem vystudovala a již 7 let doplňují mé genealogické služby. Více zde:https://hledamuzdraveni.cz/

Genealogie neboli rodopis

Základ slova genealogie je v řeckém slovu génos=rod a logos=slovo či pojem.

Genealogie je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidmi na základě jejich rodového původu a v užším slova smyslu se zabývá studiem rodokmenů.

Dlouholeté zkušenosti s dohledáváním rodových informací z matrik a ostatních zdrojů nacházejících se v archivech, mi umožňují objevit velmi zajímavé a často dávno zapomenuté údaje z rodinné historie klientů. Jsem schopna dohledat ztracené údaje o Vašich předcích, sepsat rodinnou historii, vytvořit rodokmen, či dohledat informace o předcích, kteří emigrovali do USA.  Kromě archivů jezdím i za rodinnými příslušníky klientů, kteří jsou žijícími pamětníky a společně s nimi se snažíme oprášit staré vzpomínky a fotky na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale jejichž jména a životní příběhy určitě stojí za to uchovat pro budoucí generace.

Své zkušenosti sdílím také prostřednictvím poradenství, přednášek a kurzů. Nabízené služby a kontakt naleznete dále na těchto stránkách.