Hledám předky

Každý z nás je jedinečný a má zde na Zemi nějaké poslání.

Mým posláním je umožnit mým klientům spojení, pochopení a uzdravení napříč generacemi až k nim samotným a zachovat cenný odkaz v podobě knihy rodu pro generace budoucí.

Vaše životní cesta nezačala Vámi. Formovala se už dávno předtím. Jsme tu díky našim předkům. Jejich dobrá i špatná rozhodnutí, jejich výchova, zdravé či špatné uvažování, jejich životní zkušenosti, postoje a přesvědčení, to vše ovlivnilo a utvářelo to, kým jsme.

Možná při hlubším zkoumání Vaší rodinné historie, odhalíme určité vzorce chování, které se opakují po generace. Možná zjistíme, proč trpíte některými svými potížemi. Občas je dobré se zastavit, prozkoumat minulost, abychom mohli změnit svou budoucnost.

Pokud toužíte poznat svůj původ, potom vítejte na mých stránkách, na kterých nabízím své genealogické služby.

Genealogie neboli rodopis

Základ slova genealogie je v řeckém slovu génos=rod a logos=slovo či pojem.

Genealogie je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidmi na základě jejich rodového původu a v užším slova smyslu se zabývá studiem rodokmenů.

Dlouholeté zkušenosti s dohledáváním rodových informací z matrik a ostatních zdrojů nacházejících se v archivech, mi umožňují objevit velmi zajímavé a často dávno zapomenuté údaje z rodinné historie klientů. Jsem schopna dohledat ztracené údaje o Vašich předcích, sepsat rodinnou historii, vytvořit rodokmen, či dohledat informace o předcích, kteří emigrovali do USA.  Kromě archivů jezdím i za rodinnými příslušníky klientů, kteří jsou žijícími pamětníky a společně s nimi se snažíme oprášit staré vzpomínky a fotky na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale jejichž jména a životní příběhy určitě stojí za to uchovat pro budoucí generace.

Genealogii neboli rodopisu se věnuji přes 20 let a sdílím své zkušenosti prostřednictvím poradenství, přednášek a kurzů. Nabízené služby a kontakt naleznete dále na těchto stránkách.

Kniha rodu