Genealogické služby

Nabízím tyto genealogické služby:

 • dohledání chybějících údajů o Vašich předcích v archivech České republiky, zejména v matrikách narozených, oddaných a zemřelých
 • sestavení rodokmenu, vývodu z předků, rozrodu i dalších variant dle vašeho přání
 • sepsání Vaší rodinné historie
 • skenování rodinných dokladů a fotografií
 • oprava zničených starých fotografií
 • přepisování rodinných či obecních kronik, poznámek, dokladů
 • vyhledání informací o předcích, kteří emigrovali do USA, dle dostupných zdrojů
 • zprostředkování ruční malby rodokmenu dle vašeho přání
 • poradenství
 • přednášky a kurzy pro zájemce o rodinnou historii
 • doprovod do archivu
 • dárkové certifikáty