Genealogické služby

Nabízím tyto genealogické služby:

 • dohledání Vašich předků v archivech České republiky ( v matrikách, pozemkových knihách, urbářích, soupisech poddaných a dalších dostupných zdrojích)
 • sestavení rodokmenu, vývodu z předků, rozrodu i dalších variant dle vašeho přání
 • sepsání knihy Vašeho rodu
 • nahrávání vzpomínek pamětníků
 • skenování rodinných dokladů a fotografií
 • grafická úprava zničených starých fotografií
 • přepisování rodinných či obecních kronik, poznámek, dokladů
 • vyhledání informací o předcích, kteří emigrovali do USA, dle dostupných zdrojů
 • historie domu či místa
 • sepsání historie vašich spolků, firem
 • zprostředkování ruční malby rodokmenu dle vašeho přání
 • poradenství
 • přednášky a kurzy pro zájemce o rodinnou historii
 • doprovod do archivu
 • dárkové certifikáty