Genealogické služby

Nabízím tyto genealogické služby:

  • dohledání chybějících údajů o Vašich předcích v archivech České republiky, zejména v matrikách narozených, oddaných a zemřelých
  • sestavení rodokmenu, vývodu z předků, rozrodu i dalších variant dle vašeho přání
  • sepsání Vaší rodinné historie
  • skenování rodinných dokladů a fotografií
  • oprava zničených starých fotografií
  • přepisování rodinných či obecních kronik, poznámek, dokladů
  • vyhledání informací o předcích, kteří emigrovali do USA, dle dostupných zdrojů
  • zprostředkování ruční malby rodokmenu dle vašeho přání
  • poradenství
  • přednášky a kurzy pro zájemce o rodinnou historii
  • doprovod do archivu
  • dárkové certifikáty